You are here: Start WIEDZA ARTYKUŁY HODOWLA Hodowla a podatki

HODOWLA A PODATKI

 

Czy ktoś z Was czasem zastanawiał się nad tym czy hodując psy należy płacić podatki, czy amatorska hodowla podlega rejestracji w Urzędzie Skarbowym? Jeżeli ktoś z Was zadawał sobie takie pytanie, to artykuł ten pomoże Wam dowiedzieć się czy postępujecie prawidłowo a osobom, które do tej pory tego nie robiły, pozwoli nadrobić zaległości, a tym samym uniknąć „miłego” zaproszenia od urzędnika w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli już ktoś zostanie już wezwany, a wystarczy ku temu np. uprzejmy donos od konkurencji, sprawa się komplikuje i staje się kosztowna.

Zacznijmy od początku.

 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, posiadanie nawet jednego rasowego psa może zostać zakwalifikowane jako hodowla w ramach „działów specjalnych produkcji rolnej”. Z pewnością każdy hodowca powinien zgłosić fakt prowadzenia hodowli do Urzędu Skarbowego. Powinni to również uczynić właściciele reproduktorów oraz każda osoba, która posiada psa rasowego z uprawnieniami hodowlanymi, nawet jeśli nie używała i nie zamierza używać go w hodowli (chociaż teoretycznie nie musi tego robić, ale raczej nie warto ryzykować). Rejestracji należy dokonać w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności (czyli od nabycia psa lub suki z uprawnieniami hodowlanymi lub uzyskania tych uprawnień przez naszego psa).

Jasno należy powiedzieć, że hodowla jest opodatkowana a każda osoba posiadająca sukę hodowlaną oraz psa reproduktora zobowiązana jest odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatek nawet, jeżeli psy te nie są używane do hodowli.

 

Jeżeli decydujemy się prowadzić hodowlę w celach zarobkowych, choć jak dobrze wiemy czasem do tej hodowli się dokłada (więc trudno mówić wówczas o zarobku), to względem prawa działalność, która wiąże się ze sprzedażą szczeniąt jest hodowlą zarobkową. Należy tylko zastanowić się, w jaki sposób rozliczać się z Urzędem Skarbowym

 

1. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinny poszerzyć swoją działalność i dopisać do niej  „działy specjalne produkcji rolnej”. W takim przypadku,  do kosztów naszej działalności zaliczamy wszystko, co wiąże się z hodowlą: karmę, wizyty lekarskie, opłaty za wystawy, koszty krycia, itp. Jako przychód należy wówczas podawać kwoty, za jakie sprzedajemy szczenięta. Dla osób, które już prowadzą działalność jest to bardzo dobry sposób, gdyż ogólne koszty działalności nam się nie zwiększą.

 

2. Osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej wygodniej będzie zgłosić działalność w Działach Specjalnych Produkcji Rolnej. Mamy wtedy możliwość trzech rodzajów rozliczeń:

 

a) formę „uproszczoną” polegająca na ustalaniu dochodu w sposób szacunkowy.

Osoba decydująca się na taką formę rozliczenia zobowiązana jest do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym do końca listopada każdego roku wypełnionego druku PIT 6, określa się w nim wielkość hodowli, podając sztuki hodowlane. Za sztuki hodowlane uważa się wszystkie osobniki, które mogą być użyte do hodowli. Jeżeli hodowca posiada wysterylizowane suczki lub wykastrowane psy w wieku produkcyjnym, to można ich w rozliczeniu nie uwzględniać, ale dobrze byłoby wtedy posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające zabieg. Po wysłaniu lub złożeniu druku należy spokojnie poczekać aż Urząd Skarbowy prześle decyzję określającą szacunkowy dochód naszej hodowli oraz wysokość podatku, jaki mamy obowiązek zapłacić ( otrzymamy PIT7), najczęściej podatek podawany jest w miesięcznych ratach, ale można również jednorazowo opłacić całość.  Wyliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy urzędnik dokonuje na podstawie „Tabeli Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego”.  Kwoty nie są duże a Urząd na pewno zgłosi się do Was, jak zapomnicie o jednej miesięcznej opłacie i czasem nałoży karę za opóźnienie, która może przewyższyć cały roczny podatek, przykładowo norma szacunkowa w roku 2008 wynosiła 36,92 od 1 sztuki hodowlanej.

Wysokość podatku zależy również od tego, co jeszcze robimy poza działalnością hodowlaną, pod tym względem wyróżniamy dwa warianty:

- w sytuacji, gdy gdzieś jesteśmy zatrudnieni, nie ma większego znaczenia, na podstawie jakiej umowy i w jakim wymiarze czasu pracy. Nasze zatrudnienie jest istotne z punktu widzenia kwoty wolnej od podatku, która w roku 2009 wynosi 3091 Pln. W sytuacji, gdy gdzieś pracujemy, kwotę tę zagospodarował już sobie nasz pracodawca a my musimy zapłacić podatek od całego wyliczonego dla nas dochodu.

- w sytuacji, gdy nigdzie nie pracujemy, osiągany przez nas dochód, na podstawie Tabeli Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego, przeważnie będzie niższy od kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku nie zostanie pobrany od nas podatek, ale najważniejsze jest to, że my spełniliśmy swój obowiązek wobec organów podatkowych.

Dokonywałam kiedyś wyliczenia na podstawie danych z roku 2007 i wyszło, że aby szacunkowy dochód przekroczył kwotę wolną od podatku, nasze stado musiałoby liczyć ok. 100 sztuk hodowlanych.

 

b) opodatkowanie na podstawie prowadzonych ksiąg według skali podatkowej. Podatek jest zależny od osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku.

 

c) opodatkowanie na podstawie prowadzonych ksiąg według podatku liniowego.

 

Należy również pamiętać, że roczne rozliczenie należy złożyć na druku – PIT 36, a nie jak dotychczas było w przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę, na druku – PIT 37, w rubryce „działy specjalne produkcji rolnej” należy wykazać kwotę szacunkowego dochodu z otrzymanej decyzji oraz wysokość zapłaconego podatku.

 

I właśnie w taki sposób należy się rozliczać z Urzędem Skarbowym. Oczywiście w każdym roku należy pamiętać o składaniu do końca listopada formularza określającego wielkość hodowli, jak zapomnicie Urząd Skarbowy na pewno o tym przypomni i trzeba będzie zapłacić „rekompensatę” za spóźnienie. Zobowiązani jesteśmy również do informowaniu Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni o zmianach w naszej hodowli. Okres ten nie jest restrykcyjnie przestrzegany a opóźnienie w tym zakresie traktowane są jako „niewielka szkodliwość społeczna”.

Na razie nie słyszy się o próbach uzyskania przez Urzędy Skarbowe  informacji o hodowcach w Oddziałach Związków Kynologicznych, ale można spotkać pojedyncze przypadki kontroli z Urzędu Skarbowego w hodowlach na ich terenie, czasem taka kontrola spowodowana jest donosem przesłanym przez konkurencję, niezadowolonego nabywcę lub inną osobę, która tym sposobem liczy, że zadziała na naszą niekorzyść.

 

Wypełnianie deklaracji PIT6 - porady:

A. Miejsce składania deklaracji, czyli US, w którym deklaracja zostanie złożona.
B. Dane i adres zamieszkania
C. Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - czyli adres gdzie prowadzimy hodowlę.
D. Obliczenie dochodu - w rubryce:
"rodzaj produkcji" wpisujemy "hodowla psów rasowych",
"numer działu" - wpisujemy "84" (pod takim numerem zapisana jest hodowla psów),
w rubryce "rozmiar" wpisujemy ilość psów.
E. W tej rubryce nie piszemy nic, podatek ten jest ryczałtowany, chyba że ktoś prowadzi księgi wykazujące przychody i koszty.
Wybór formy ustalania dochodu pozostawiony został podatnikom.

F. Jeszcze raz wpisujemy swoje dane i składamy podpis 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania bez zgody właścicieli serwisu ARKTYCZNE SNIEZNIAKI

Template by Joomla Themes & Copywriter.

stat4u